ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

Share: