ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

ทล.มห.-2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คำพอก – มุกดาหาร ที่ทางโค้ง กม.785+502 ยาว 180 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share: