สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร สานนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ สร้างความผาสุก องค์กร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร สานนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ สร้างความผาสุก องค์กร
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมสร้างความผาสุกองค์กร “วันเดียวเที่ยว 3 อำเภอ” ตามนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความผูกพันธ์ในองค์กร
นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความผาสุกองค์กร ทริปทัศนศึกษาในพื้นที่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร และยังเป็นการแนะนำสถานที่ จุดเช็คอิน จุดแวะพัก ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร กับนักท่องเที่ยวอีกทางนึง
เริ่มจากตัวเมืองออกมาถึงบ้านซ่ง อ.คำชะอี “โอทอป บ้านซ่ง” เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากฝีมือกลุ่มอาชีพ ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป ฯลฯ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของฝาก จากมุกดาหาร
“วัดป่าวิเวกวัฒนาราม(วัดหลวงปู่จาม)” ตั้งอยู่บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี ซึ่งมีเจดีย์บู่ทองกิตติ เป็นเจดีย์ที่สวยงามและแปลกตา ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวก มีอาคารจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ และคำสอนต่างๆ ของพระอาจารย์หลวงปู่จาม พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนา ซึ่งละสังขาร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 (สิริอายุ 104 ปี พรรษา 75)
และวัดนรวราราม เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ บ้านหนองโอ อ.หนองสูง มีอุโบสถ(สิม) ที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน (เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548) มีมูลมังดั้งเดิม ต้นไม้ยักษ์พันปี สิ่งของเครื่องใช้โบราณ ที่หาชมได้ยาก
“สวนมาศ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง มีผลไม้หลากหลาย ออกผลให้ได้ชิมตลอดทั้งปี ทั้ง ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะขาม มะยงชิด กระท้อน กล้วย มะละกอ ลิ้นจี่ และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรอีกด้วย
และจากอำเภอหนองสูงไปนิคมคำสร้อยผ่านทางตำบลร่มเกล้า จะเห็นแลนด์มาร์คกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม”
ตกเย็น ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่ห้วยขี้เหล็ก บรรยากาศสวยงามอีกแห่งของอำเภอนิคมคำสร้อยทริป เล็กๆ ที่สร้างบรรยากาศและความผูกพันของทีม ส.ปชส.มุกดาหาร
ข่าวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: