มุกดาหาร – ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

มุกดาหาร – ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: