มุกดาหาร ดีเดย์เปิดด่านไทย-ลาว 1 พ.ค. 65 นี้

🇹🇭🇱🇦 มุกดาหาร ดีเดย์เปิดด่านไทย-ลาว 1 พ.ค. 65 นี้
https://www.facebook.com/watch/?v=384804990200161

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารร่วมกับประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารและคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนไทย-ลาว ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
https://www.facebook.com/PRDMukdahan/posts/305920091742805

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

📣เปิดข้อเสนอมาตรการการเดินทางเข้า #ราชอาณาจักรไทย
ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร)

https://www.facebook.com/PRDMukdahan/posts/306502331684581

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
#มุกดาหาร

Share: