จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ (20 เมษายน 2565) เวลา 13:30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร ณห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่เหมาะสมนั้น
จังหวัดมุกดาหาร จึงได้กำหนดจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นปถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2564 แก่ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 8 คน ดังนี้
1. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล
2. นายปีติพัฒน์ สุธรัตน์วัฒนา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
3. นายวิรัตน์ เจริญจิตร์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
4. พันจ่าอากาศเอกวิโรจน์ สนธิกรณ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
5. นายวีระพล เทพากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
6. นางเกตุแก้ว บุทธิจักร ครูอันดับ คศ. 4
7. นางสาวนันธกานต์ แสงศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อันดับ คศ. 4
8. นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาอันดับ คศ. 4
.
ภาพ สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
Share: