มุกดาหาร – ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2/2564

มุกดาหาร – ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2/2564
วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: