ผู้ว่าฯมุกดาหาร เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

 

 

ผู้ว่าฯมุกดาหาร เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย , นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล , นางทัชชญา พลเยี่ยม , นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 คน และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” รายนางสน ปัททุม อายุ 88 ปี ผู้ป่วยติดบ้าน มีบุตรพิการ (บุตรชื่อ นายเสมียน ปัททุม อายุ 58 ปี ติดบ้านด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาทางสุขภาพจิต) ณ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 4 บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้ 1. มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 6 ถุง 3.สนง.พมจ. มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 10.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล , นางทัชชญา พลเยี่ยม นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 คน และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”
รายนายพันธ์ทอง ละครไทย อายุ 87 ปี ผู้สูงอายุติดเตียงมา 3 – 4 ปี ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 4 บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง

ชรายุทธ-ข่าว/ส.ปชส.มุกดาหาร

Share: