ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

ทช.มห.-2

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร ถนนสาย มห.3003 แยก ทล.212 – บ้านนาโปรใหญ่ ตำบลบางทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share: