สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรม ขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ สมาคมกีฬาจักรยานฯ และจังหวัดมุกดาหาร โดยมีพลเอกเดชา เหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักปั่นจักรยานชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้มอบโล่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน
พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
กล่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนี้ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ในพื้นที่จัดการแข่งขัน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มาร่วมกันออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ที่นอกจากจะเป็นการลดมลพิษทางอากาศแล้วที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นภูมิต้านทานให้ร่างกายต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด – 19 นอกเหนือจากการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขในแบบวิถีใหม่ New Normal
ภายในงาน มีการเปิดคลินิกซ่อมจักรยาน ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรับสมาชิกชมรมขี่จักยานเพื่อสุขภาพ
สำหรับกิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพจุดสตาร์ทและเส้นชัยอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้เส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ เลียบริมแม่น้ำโขง รวมระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตรซึ่งผู้ที่ปั่นเข้าเส้นชัยจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯอีกด้วย
ข่าว-วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
May be an image of 8 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 8 people, people standing and text that says 'จัดโดย BIKE และจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สมาคมพ สำนักงานกองทุน FOR วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ LIFE ที่จังหวัดมูกดาหาร 2022 สสส สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริ่มสุขภาพ กและภักดี'
May be an image of 6 people, people standing and outdoors
May be an image of 11 people and people standing
May be an image of 7 people, people standing, bicycle and text that says 'วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จังหวัดมูกดาหาร LIFE 2022 BIK สส จุงทุนสนับสนุน มส ขภาพ'
May be an image of 4 people and people standing
May be an image of 5 people, people standing and outdoors
May be an image of 10 people, people standing and outdoors
May be an image of 6 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 4 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 3 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 6 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 11 people and people standing
May be an image of 9 people, people standing and outdoors
May be an image of 6 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 9 people, people standing, bicycle, outdoors and text that says 'ลลด ขอบคุณ ที่ไม่สูบ ไม่ทื่ม เสัส 150 ชวนขยับ ชวนขรับ นา ต่อสัปค ขอบคุ ที่ไม่สู ไม่คม สสส ( BIKE FOR LIFE สสส START FINISH FINISH'
May be an image of 4 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 7 people, people standing, people riding bicycles, bicycle, outdoors and text that says 'NSDF'
May be an image of 5 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 7 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 9 people, people riding bicycles, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 5 people, people standing, bicycle and road
May be an image of 10 people, people standing, people riding bicycles, bicycle and outdoors
May be an image of 11 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 9 people, people standing, bicycle, outdoors and text that says 'ที่ไม ไม สสส BIKE FOR LIFE สสส XX大 START FINISH'
May be an image of 9 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 4 people, people riding bicycles, people standing, bicycle, road and street
May be an image of 7 people, people standing and road
May be an image of 12 people, people standing, outdoors and text that says 'R'
May be an image of 10 people and people standing
May be an image of 7 people, people standing, bicycle and outdoors
May be an image of 12 people, people standing and outdoors
May be an image of 5 people and people standing
May be an image of ‎7 people, people standing, outdoors and ‎text that says '‎และจังหวัดมุกดาหาร วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จังหวัดมูกดาหาร R LIFE 2022 北蔵 กักดี ع สส สำนักง สนับสนุน ขภาพ Aи‎'‎‎
May be an image of ‎5 people, people standing, outdoors and ‎text that says '‎FOR F R LIFE 2022 อoسa CUO และจังหวัดมุกดาหาร วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จังหวัดมุกดาหาร กและภักดี สส านสนับสนุน สุขภาพ‎'‎‎
May be an image of 7 people, people standing, bicycle and text that says 'PAOR LIFE 2022 ดี และจังหวัดมุกดาหาร วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดมุกดาหาร สส ทนสนับสนุน สุขภาพ'
May be an image of 4 people and people standing
May be an image of 3 people, people standing and text that says 'ที่จังหวัดมูกดาหาร 022 CURSER RSE SSAI สำนั กา สิส นสนับสนุน สุขภาพ สย'
May be an image of 4 people and people standing
May be an image of 6 people and people standing
May be an image of 7 people, people standing and text that says '22 สวัส ส ส ำนักงาน นับสนุน เภาพ'
May be an image of 6 people, people standing and text that says '22 ប្ 2 โส สำนักง นับสนุน เภาพ'
May be an image of 4 people and people standing
Share: