เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานกาชาดฯ ประจำปี 2565

วันนี้ (7 มกราคม 2565) เวลา 09.09 น. ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ , นางนภาภรณ์ เมฆฉิม และนางศรินยา มณีกรรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ที่ปรึกษา/กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานกาชาดฯ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดมุกดาหาร
โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนร่วมในพิธี
Share: