จังหวัดมุกดาหาร จัดทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565

วันนี้ (7 มกราคม 2565) เวลา 09.09 น. ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการ ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และพระพุทธนวราชบพิตร พร้อมมอบหมายภารกิจประกอบพิธีบวงสรวงตามจุดต่างๆ ในเวลาเดียวกัน (09.09 น) เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงเย็น วันที่ 7 มกราคม 2565 ประกอบด้วย
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำส่วนราชการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะ พระเจ้าองค์หลวงวัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)
นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำส่วนราชการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะ ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง
นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นำส่วนราชการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะ ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
นายธรรมสรณ์ ปทุมมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะ ศาลหลักเมือง
พล.ต.ต.ชัชชัย วงค์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร สักการะเจ้าจันทกินรี
พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงษ์ สักการะพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร ที่บริเวณหอแก้วมุกดาหาร
นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สักการะพระพุทธสิงห์สอง วัดศรีบุญเรือง
และนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สักการะพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
พร้อมทั้งสักการะพญาอนันตนาคราช และพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร กำหนดระหว่างวันที่ 7 -15 มกราคม 2565 รวม 9 วัน 9 คืน ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปเที่ยวงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ในรูปแบบวิถีใหม่ New normal ผ่านการตรวจคัดกรองก่อนเข้างาน ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง พร้อมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลอดงาน
ข่าว- วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: