จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 1/2565 ติดตามสถานการณ์ พร้อมพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 1/2565 ติดตามสถานการณ์ พร้อมพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
วันนี้ (5 ม.ค.2565) เวลา 14.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2565 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และการบริหารจัดการวัคซีน
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อสะสมระหว่างวันที่ 1 เม.ย.64 – 5 ม.ค.65 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2,695 ราย รักษาหายสะสม 2,552 ราย อยู่ระหว่างรักษา 127 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron สะสมทั้งหมด 7 คน พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ของโรคโควิด-19 ใน จ.มุกดาหาร ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ 3 Cluster ได้แก่ Cluster บ้านชะโนดใต้ ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ ผู้ป่วยสะสม 3 ราย, Cluster ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร ผู้ป่วยสะสม 5 ราย และ Cluster ร้านอาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ผู้ป่วยสะสม 81 ราย
ด้านการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ได้มีการเร่งรัดฉีดเข็ม 3 และ เข็ม 4 โดยขอความร่วมมือนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครอง รณรงค์แบบเคาะประตูบ้าน ระหว่างวันที่ 5-16 มกราคม 2565 พร้อมทั้งเตรียมจุดบริการฉีดวัคซีนในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2565 มีการพิจารณาเตรียมสถานที่เปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพิ่มเติม นอกจากนี้ประชุมได้มีมติเลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วย
Visit the COVID-19 Information Center for vaccine resources.
Get Vaccine Info

 

42
2 Comments
12 Shares
Like

 

Comment
Share
Share: