ไรเดอร์ไลน์แมนจังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าตอบแทน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร และ กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนจังหวัดมุกดาหาร กรณีพนักงานส่งอาหารของบริษัท ไลน์แมนประเทศไทย จำกัด ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าตอบแทน ทำให้ไรเดอร์ไลน์แมนได้รับค่าตอบแทนน้อยลงไม่คุ้มค่าต่อการทำงาน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

 

Share: