รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา ๐9.3๐ น.

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2565 เมื่ออังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2565 เมื่อพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

Continue Reading...

รายงานการประชุมฯ ครั้งที่5/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดครั้งที่ 4 / 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา ๐9.3๐ น.

Continue Reading...

รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕65 เมื่ออังคารที่ 29 มีนาคม 2565

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ๐9.3๐ น. ผ่านระบบโปรแกรม Cisco Webex Meetings

Continue Reading...

รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

Continue Reading...