รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

Continue Reading...

รายงานการประชุมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 29 เมษายน 2564

Continue Reading...

รายงานการประชุมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 30 มีนาคม 2564

Continue Reading...

รายงานการประชุมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

Continue Reading...

รายงานการประชุมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 28 มกราคม 2564

Continue Reading...