คู่มือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ไรเดอร์ไลน์แมนจังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าตอบแทน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวล…

Continue Reading...

ช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ถือปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 14/2564

Continue Reading...

ศูนย์ดำรงธรรม จ.มุกดาหาร ช่วยชาวบ้านประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเรื่องการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะ

Continue Reading...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร แก้ปัญหาร้องทุกข์ชาวบ้านกรณีได้รับหมายบังคับคดียึดที่ดินและบ้าน

Continue Reading...

สถิติการดำเนินงานContinue Reading...

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดContinue Reading...

แบบรายงานสำรวจความพึงพอใจประจำเดือนContinue Reading...

ประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆของศูนย์ดำรงธรรม

ประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆของ…

Continue Reading...