การจัดกิจกรรมสาธารณกุศล “มุกร่วมใจ ปันน้ำใจให้ประชาชน”

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2565 (เชิญอัยการ 3 หน่วยงาน)

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2565 (หัวหน้าส่วนราชการ)

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2565

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2565

Continue Reading...

งหวัดมุกดาหารขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประชุมกรมการจังหวัดฯ จากเดิมประชุม ผ่านระบบโปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ สถานที่ปฏิบัติราชการ เป็น การเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2565

Continue Reading...

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2565

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2565

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2565

เชิญ-อัยการคดีฯ.pdf&#8221…

Continue Reading...