กิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาห…

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนั…

Continue Reading...

ขอเชิญสื่อมวลชน/วิทยุกระจายเสียง/หอกระจายข่าว ดาวน์โหลด สปอตการเลือกตั้ง อบต. 2564

ขอเชิญสื่อมวลชน/วิทยุกระจ…

Continue Reading...

กิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ”

19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07…

Continue Reading...

กำหนดการเปิดเมืองมุกดาหาร Mukdahan Reopening ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Continue Reading...

กิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ”

12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07…

Continue Reading...

แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน 65

แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข…

Continue Reading...

เปิดเมืองมุกดาหาร

Continue Reading...

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

Continue Reading...

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีฉีดวัคซีนแล้ว ได้รับรางวัลทองคำ หนัก 1 สลึง ในกิจกรรม “มุกดาหารเปิดเมืองอย่างปลอดภัย”

📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดีฉีด…

Continue Reading...