ขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา ๐9.3๐ น.

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/๒๕65 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา ๐9.3๐ น.

Continue Reading...

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

Continue Reading...

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

Continue Reading...

เปิดอย่างเป็นทางการ งานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร 7 – 15 มกราคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

เปิดอย่างเป็นทางการ งานกา…

Continue Reading...

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานกาชาดฯ ประจำปี 2565

วันนี้ (7 มกราคม 2565) เว…

Continue Reading...

กิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ทุกวันศุกร์

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา…

Continue Reading...

กิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ทุกวันศุกร์

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา…

Continue Reading...