การประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ

Continue Reading...

หมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน

Continue Reading...

เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

Continue Reading...

เร่งรัดเบิกจ่ายโครงการพัฒนาเเละเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 111/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการสำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เเละการเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการเเพร่โรค

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 110/2565 เรื่อง ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความ้สี่ยงต่อการเเพร่โรค

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 76)

Continue Reading...

ชาวมุกดาหารที่ต้องการบูสเตอร์เข็ม 3-4 สามารถเลือกรับวัคซีน ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์น่า ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

Continue Reading...

ร้าน VT แหนมเนืองมุกดาหาร

Continue Reading...

ขอเชิญเที่ยว งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร 2565 (7-15 มกราคม 2565) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด

Continue Reading...